Girls | For Sale? (Interlude) | Exile the Daystar | Erase Me | As Time Goes By | Its a Miracle | Nothing | none |

Исполнитель - Akurat | Песня - Balet

Czasem patrzę na detale,
Иногда обращаю внимание на детали,
chociaż tego nie chcę wcale,
Хотя не хочу этого вообще,
bo to z czasu mnie okrada,
Ибо это ворует у меня время,
a tu kończy się zabawa.
А веселье может внезапно заканчиваться.
Detalicznie, drobiazgowo,
Детально, мелочно,
nie wiem, czy to znaczy zdrowo,
Не знаю, здорово ли это,
może jestem zbyt ciekawy
Может, я весьма интересен,
patrząc w środek każdej sprawy.
Когда смотрю в суть каждого дела.


Idealnie, doskonale,
Идеально, совершенно,
jak zawodowy balet,
Как профессиональный балет,
wprawia w zachwyt całą salę.
Восхищает целый зал.
Idealnie, doskonale,
Идеально, совершенно,
jak zawodowy balet,
Как профессиональный балет,
gdzie nawet najmniejszy palec
Где даже мизинец ноги
wprawia w zachwyt całą salę.
Восхищает целый зал.


Pewnie mogłem to inaczej
Конечно, я мог бы это по-другому
zrobić szybciej bez przesady
Сделать быстрее, без преувеличения,
nową drogę, jednak czasem
Новой дорогой, однако иногда
lubię wybrać dla odmiany.
Люблю выбрать для разнообразия.
Detalicznie, drobiazgowo
Детально, мелочно
wiem, że czasem znaczy zdrowo,
Знаю, что иногда значит здорово,
choć to z czasu mnie okrada,
Хотя это ворует у меня время,
tu zaczyna się zabawa.
Тут начинается веселье.


Idealnie, doskonale,
Идеально, совершенно,
jak zawodowy balet,
Как профессиональный балет,
gdzie nawet najmniejszy palec
Где даже мизинец ноги
wprawia w zachwyt całą salę.
Восхищает целый зал.
Idealnie, doskonale,
Идеально, совершенно,
jak zawodowy balet,
Как профессиональный балет,
gdzie nawet najmniejszy palec
Где даже мизинец ноги
wprawia w zachwyt całą salę.
Восхищает целый зал.

Рейтинг песни: 9.77/10

Дата публикации текста: 19.01.2021 в 00:45