Swing Life Away | Takeover | Take Me Over | Sweet Tooth Bird | Meant to Be | Vultures | Nights with You | Avant De Te Connaître | Dr. Mieslings Gewaltmusik

Исполнитель - Edyta Gorniak | Песня - Dumka Na Dwa Serca

[Edyta:]
[Эдита:]
Mój sokole chmurnooki,
Мой соколик грустноглазый,
Pytaj o mnie gór wysokich,
Спрашивай обо мне у гор высоких,
Pytaj o mnie lasów mądrych
Спрашивай обо мне у мудрых лесов
i uwolnij mnie.
И отпусти меня.


Mój sokole, mój przejrzysty,
Мой соколик, мой ясный,
Pytaj o mnie nurtów bystrych,
Спрашивай обо мне у быстрых потоков,
Pytaj o mnie kwiatów polnych
Спрашивай обо мне у полевых цветов
I uwolnij mnie.
И отпусти меня.


Mój miły...
Мой хороший...


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Jak mam pytać gwiazd w niebiosach ?
Как я могу спрашивать у звезд в небесах?
Są zazdrosne o Twój posag:
Они завидуют твоему приданому:
O miłości cztery skrzynie
О четырех сундуках любви
I o dobroć Twą.
И о доброте твоей.


[Edyta:]
[Эдита:]
Mój miły...
Мой хороший...


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Jak mam pytać innych kobiet?
Как я могу спрашивать у других женщин?


[Edyta:]
[Эдита:]
Serce me odkryją w Tobie.
Сердце мое откроют в тебе.


[Razem:]
[Вместе:]
I choć wiedzą, nie powiedzą,
И хоть знают, не расскажут,
Nie odnajdę Cię .
Не найду тебя.


[Edyta:]
[Эдита:]
Mój sokole gromowładny,
Мой соколик, повелевающий громом,
Pytaj o mnie stepów sławnych,
Спрашивай обо мне у славных степей,
Pytaj tych burzanów wonnych ,
Спрашивай у тех пахучих бурьянов
I uwolnij mnie .
И отпусти меня.


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Przez kurhany spopielałe,
Через испепеленные курганы,
Przez chutory w ogniu całe,
Через хутора, охваченные огнем,
Snu już nie znam, step odmierzam,
Сна уже не знаю, степь отмеряю,
By odnaleźć Cię.
Чтобы найти тебя.


[Edyta:]
[Эдита:]
Mój miły...
Мой хороший...


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Jakże pytać mam księżyca?
Как же могу спрашивать у месяца?
On się kocha w Twych źrenicach.
Он влюблен в твои зрачки,
Słońce zgoni, step zasłoni
Солнце умрет, степ укроет -
Nie odnajdę Cię
Не найду тебя.


[Edyta:]
[Эдита:]
Mój miły...
Мой хороший...


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Jakże pytać mam Kozaka?
Как же могу спрашивать Казака?


[Edyta:]
[Эдита:]
Co na miłość chorą zapadł.
Который любовью заболел.


[Razem:]
[Вместе:]
On by z żalu świat podpalił
Он бы c горя мир поджег,
Gdyby stracił...
Если бы потерял...


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Cię...
Тебя...


[Edyta:]
[Эдита:]
Mnie...
Меня...


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
Gdyby stracił Cię...
Если бы потерял тебя...


[Edyta:]
[Эдита:]
Jakże pytać mam księżyca ?
Как же могу спрашивать у месяца?


[Mieczysław:]
[Мечислав:]
On się kocha w Twych źrenicach.
Он влюблен в твои зрачки.


[Razem:]
[Вместе:]
Słońce zgoni, step zasłoni,
Солнце умрет, степь укроет,
Nie odnajdziesz mnie.
Не найдешь меня.


My wpatrzeni, zasłuchani,
Мы засмотрелись, заслушались,
Tak współcześni, aż do granic,
Такие современные, до невозможности,
W ciemnym kinie, po kryjomu
В темном кинотеатре, потихоньку
Ocieramy łzę.
Вытираем слёзы.

Рейтинг песни: 7.26/10

Дата публикации текста: 18.01.2021 в 00:59